Een ondernemende coöperatieve vereniging
Van & Voor MKB Accountants

ICT Service en Support

De start van onze samenwerking op het gebied van ICT Service en Support begint altijd op locatie met een
inventarisatie van uw gehele ICT inrichting:

 • ICT infrastructuur, inclusief eventueel thuiswerken
  en beheer op afstand
 • Hard- en software (servers, werkstations, randapparatuur, range aan programmatuur)
 • Aanwezigheid van eventuele vervangende (rand)apparatuur
 • Internettoegang en inrichting
 • Backup inrichting
 • Beveiliging, waaronder virusscanners, spamfilters
 • Noodstroominstallatie
 • Procedures inzake updates
 • Telecommunicatie (mobiel en vast)
 • Copiers
 • Licentiegegevens
 • Documentatie

Inventarisatie

Aan de hand van deze inventarisatie maken we een kort en kernachtig rapport op met aanbevelingen, eventuele vervolgacties en de invulling van onze toekomstige supportwerkzaamheden. Onze technische ondersteuning heeft betrekking op systeemprogrammatuur, server(s), personal computers, netwerkinfrastructuur en randapparatuur.

Onderhoud en ondersteuning

We voeren preventief onderhoud uit, in remote beheer of op locatie. Dagelijks controleren we op afstand het functioneren van uw verschillende systemen.
We sporen eventuele gebreken op aan apparatuur of systeemprogrammatuur en we zullen deze in overleg met u herstellen. Tevens ondersteunen wij uw medewerkers, telefonisch en op locatie, bij systeemtechnische vragen.

Reparatie en vervanging

Storingen of defecte systemen of apparaten verhelpen we door deze, zo mogelijk, te herstellen dan wel te vervangen. Bij de aanschaf van materialen, (rand)apparatuur en systeemsoftware zal ’t AccountantHuis hiervoor één of meerdere leden van Facilitaire Groep van de coöperatieve vereniging betrekken; specialistische organisaties met wie speciale financiële afspraken voor leden/accountantskantoren zijn gemaakt.

Contactgegevens

Sleutelbloemstraat 8
7322 AG APELDOORN
Telefoon: 085 - 04 38 490
secretariaat@accountanthuis.nl

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacystatement
Cookieverklaring

Sponsor

't AccountantHuis is sponsor van Natuurmonumenten