Een ondernemende coöperatieve vereniging
Van & Voor MKB Accountants

Leden aan het woord

Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van....

Heijkants & Partners (register)accountants en belastingadviseurs

Ik vind het een mooi streven van ’t AccountantHuis zoals zij aangeven te handelen in het economisch belang van de leden. De coöperatieve vereniging als rechtsvorm past hier ook goed bij.

M. Drop AA

Een nieuw initiatief dat ik zeer verwelkom. Het is weliswaar een organisatie in opbouw, maar in de uitgangspunten kan ik mij goed vinden.

W. van Suijdam en J. Hoven, beiden van Credion, financieringsadviseur

Een mooi platform voor ons als Credion, maar ook voor de MKB accountant. Hij heeft direct toegang tot verschillende vormen van financiering en heeft daarmee ook de kennis tot zijn beschikking. Aan ons om hem continu op de hoogte te houden van de mogelijkheden.

E. Stephan van Van Dijk Media

De doelgroep: MKB accountantskantoren spreekt mij zeer aan. Als lid/dienstverlener van ’t AccountantHuis hebben we speciale afspraken gemaakt om voor de leden/accountantskantoren mooie producten te maken tegen aantrekkelijke prijzen.

Mr Drs E. Gassler RA, Van Noort Gassler & Co accountants & adviseurs

’t AccountantHuis gaat heel duidelijk uit van het eigenbelang van haar leden. Dat zie je ook terug in het samenbrengen van en het samenwerken met verschillende partijen (accountants en niet-accountants) binnen één en dezelfde vereniging. Ik verwacht hier veel van.

W. Horck CPC van de Regt Adviesgroep,  Pensioenen, Verzuim en Inkomen, Bedrijfsrisico’s en Financieel advies

Deel uitmaken van deze coöperatie is niet alleen voor ons maar voor alle leden interessant. We krijgen al veel vragen op het gebied van pensioenen en inkomen. Ook ten aanzien van verzuim en bedrijfsrisico’s. Een mooie doelgroep om hiervoor mantelovereenkomsten met verzekeraars af te sluiten.

Contactgegevens

Sleutelbloemstraat 8
7322 AG APELDOORN
Telefoon: 085 - 04 38 490
secretariaat@accountanthuis.nl

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacystatement
Cookieverklaring

Sponsor

't AccountantHuis is sponsor van Natuurmonumenten