Een ondernemende coöperatieve vereniging
Van & Voor MKB Accountants

Uw bestuur

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit 5 personen. Binnen het bestuur zijn alle ledencategorieën vertegenwoordigd: Accountants, Specialisten Vaktechnische DienstenCentrum en Leveranciers van de Facilitaire Groep. De voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur zijn dagelijks werkzaam in de MKB accountancypraktijk. De beide algemene bestuursleden vertegenwoordigen respectievelijk het Vaktechnisch DienstenCentrum en de Facilitaire Groep.

Bestuursleden

Alfons Remery AA CRAd
Voorzitter

a.remery@accountanthuis.nl

Drs Ferenc G.J. Tieman RA/AA
Secretaris

f.tieman@accountanthuis.nl

Peter Robbers RB
Penningmeester

p.robbers@accountanthuis.nl

Leon Baijens
Algemeen bestuurslid
l.baijens@accountanthuis.nl

Drs. Kees Beishuizen
Algemeen bestuurslid
k.beishuizen@accountanthuis.nl

Overlegstructuur

In de maand juni vindt jaarlijks de algemene ledenvergadering plaats. Daarnaast houden we per regio in de maand november een jaarlijks ledenoverleg, over onder andere ingebrachte agendapunten van leden, resultaten enquêtes, voortgang van activiteiten, nieuwe ontwikkelingen, wet- en regelgeving. Daaraan voorafgaand vragen we jaarlijks in enquêtevorm – ultimo oktober – de mening van alle leden omtrent kwaliteit en kwantiteit van onze ondersteuning, begeleiding en dienstverlening. En natuurlijk staan we het hele jaar open voor suggesties van leden over aanpassingen en verbeteringen van of over nieuwe activiteiten.

De bestuursleden zijn ook telefonisch te bereiken onder het telefoonnummer van ’t AccountantHuis, zie contactgegevens.

Contactgegevens

Sleutelbloemstraat 8
7322 AG APELDOORN
Telefoon: 085 - 04 38 490
secretariaat@accountanthuis.nl

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacystatement
Cookieverklaring

Sponsor

't AccountantHuis is sponsor van Natuurmonumenten