Een ondernemende coöperatieve vereniging
Van & Voor MKB Accountants

Van & Voor accountants, dus voor u

’t AccountantHuis is een unieke onderneming, een ondernemende coöperatie Van & Voor MKB Accountants. Het belang van u als ondernemer staat voorop: het realiseren van uw eigen doelen.
En precies daarvoor staat ’t AccountantHuis als coöperatieve vereniging voor MKB accountants. Dat betekent dat ’t AccountantHuis een bijdrage levert aan het verwezenlijken van de doelen van haar individuele leden. Van die van u. Dat is de kern van ’t AccountantHuis: handelen in het (economisch) belang van haar leden. Dat maakt ’t AccountantHuis ook uniek.

U ervaart in deze samenwerking een directe ondersteuning om uw eigen zakelijke doelen te realiseren. Maar soms hebben leden een gedeeld eigenbelang. Dan bereiken we meer door samenwerking om het individuele doel - uw doel - te verwezenlijken. 

We vergroten daarmee de slagkracht van leden van ’t AccountantHuis bij die zaken die zij als individueel MKB kantoor minder makkelijk kunnen realiseren.

U bent lid van de coöperatie U.A., medeondernemer, afnemer of leverancier. Dat zorgt voor een hoge mate van betrokkenheid. Zaken worden niet van bovenaf geregeld. U bepaalt namelijk mee wat we doen. En de uitkomst moet bijdragen aan uw eigen zakelijke doelen.

Kortom, als u lid wordt van onze vereniging dan maakt u deel uit van een ondernemende coöperatie met een praktische inslag, waar de menselijke maat altijd voorop staat en waar het belang van de leden/gebruikers staat als een huis.

Contactgegevens

Sleutelbloemstraat 8
7322 AG APELDOORN
Telefoon: 085 - 04 38 490
secretariaat@accountanthuis.nl

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacystatement
Cookieverklaring

Sponsor

't AccountantHuis is sponsor van Natuurmonumenten