Een ondernemende coöperatieve vereniging
Van & Voor MKB Accountants

Welkom door de directie

’t AccountantHuis, de naam zegt het al: het is een huis voor en ook van de accountant. Voor u dus. Metaforisch kan ik dit ‘t best omschrijven als een bruisend gebouw waar partijen samenkomen om hun individuele doelen te verwezenlijken. Waar nieuwe initiatieven worden ontwikkeld en innovatief gedacht wordt, vanuit een toekomstgericht bedrijfseconomisch en vaktechnisch vertrekpunt.

Heel bewust hebben wij gekozen voor de coöperatieve vereniging als juridische vorm. Van en Voor MKB accountants. Hier betekent samenwerken, het behalen van individuele resultaten die anders minder makkelijk gerealiseerd kunnen worden. Samenwerking tussen medewerkers van ’t AccountantHuis en MKB accountants, tussen MKB accountantsleden onderling, maar ook met leden van het Vaktech-
nisch DienstenCentrum of de Facilitaire Groep. Stuk voor stuk maken zij allemaal deel uit van dit unieke concept.
En stuk voor stuk realiseert iedere deelnemer hierin zijn eigen doelen.
In alles wat ‘t AccountantHuis u brengt, zit diep in al haar vezels het woord MKB accountancy geworteld.

Meedenken, meebouwen vanuit het belang van u als accountant. Gefocust op de gehele bedrijfsvoering van uw kantoor om van daaruit een bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van uw doelen. Wij zijn voor u een steunpunt om te klankborden of te brainstormen.

En wilt u een nieuwe visie op uw eigen toekomst ontwikkelen of wilt u vaktechnische ondersteuning bij een door u af te geven subsidie-, beoordeling- of controleverklaring? Ons vertrekpunt zal altijd uw kantoor, uw eigen praktijk zijn. Handelen in het (economische) belang van de leden, dat is niet alleen de kern van ’t AccountantHuis, dat staat ook als een huis.

Peter Paul

Ik wens u veel leesplezier op onze website. En wilt u na het lezen ook deel uitmaken van dit unieke concept, of heeft u vragen, bel of mail mij gerust.

Met vriendelijke groet,

Peter Paul Cornielje
Directeur

Telefoon: 085 - 04 38 490
p.cornielje@accountanthuis.nl
LinkedIn


Contactgegevens

Sleutelbloemstraat 8
7322 AG APELDOORN
Telefoon: 085 - 04 38 490
secretariaat@accountanthuis.nl

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacystatement
Cookieverklaring

Sponsor

't AccountantHuis is sponsor van Natuurmonumenten