Een ondernemende coöperatieve vereniging
Van & Voor MKB Accountants

Welkom door de voorzitter

Geacht lid van het ’t AccountantHuis, geachte bezoeker, namens het bestuur van de coöperatie ‘t AccountantHuis heet ik u graag van harte welkom om kennis te maken met de voordelen van een lidmaatschap van onze unieke coöperatieve vereniging.

Een vereniging Van, Voor en Door accountants. Voor onze leden behartigen wij de stoffelijke belangen, waardoor u uw doelen kunt realiseren. Daarop is onze focus helemaal gericht, op het economisch belang van de leden, op uw eigen individuele belang. Dat betekent dat we u zo goed mogelijk faciliteren bij uw totale bedrijfsvoering.
‘t AccountantHuis is dan ook uw verlengstuk. Een steunpunt om te klankborden over eigen strategische beslissingen, over technische vernieuwingen, over klantsegmenten of over waardeproposities, over uitbreiding of aanpassing van activiteiten, over personeelszaken, over ict vraagstukken of over kwaliteitsbeleid en wet- en regelgeving, maar ook over facilitaire zaken.
Het is tevens een vaktechnisch steunpunt in het geval u gezamenlijk met ons Vaktechnisch DienstenCentrum specialistische know-how op verschillende vaktechnische terreinen wilt inzetten bij uw klanten. 

Onze rol als accountant is belangrijk in het maatschappelijk verkeer en tegelijkertijd stelt het maatschappelijk verkeer hoge eisen aan onze beroepsgroep. Maar deze rol wordt echter niet altijd goed begrepen; daar werken wij met elkaar elke dag hard aan. Één ding blijft en dat is de wens van een oordeel van een onafhankelijke accountant; een oordeel dat bijdraagt aan een gedegen verantwoording, wat vervolgens resulteert in betrouwbare verslaggeving.

Hoe gaat u om met de beroepseed? Is uw kantoor aangehaakt aan de laatste compliance-vereisten en hoe efficiënt verwerkt u en uw cliënten de financiële administratie?

Kortom onze leden krijgen een sparringpartner, gedegen advies via onze adviseurs en de mogelijkheid om goed te kunnen klankborden op het gebied van vaktechniek.
Uw kantoor sterker maken, dat is ons doel.

Onze website geeft u inzicht in onze diensten en graag leggen wij u uit in een persoonlijke gesprek hoe u kunt profiteren van ons coöperatieve platform van en voor accountants. Uw stem en uw kantoor telt mee!

Met vriendelijke groet,
Uw voorzitter,

Alfons Remery AA CRAd

Telefoon: 085 - 04 38 490
LinkedIn

Alfons Remery (1969) is gevestigd als openbaar accountant in Hilversum, gelieerd aan Heijkants & Partners B.V. Altijd actief vaktechnisch meedenkend op strategisch niveau om de rol van de accountant in het MKB te versterken. Via het vaktechnisch overleg in diverse overlegstructuren en als lid van de redactieraad van de Leidraad voor de MKB accountant.
Naast openbaar accountant is Alfons een ervaren adviseur op het gebied van risicomanagement, credit rating en financiering van MKB-bedrijven en geeft hij gastcolleges aan ROC ’s en Hogescholen.

Contactgegevens

Sleutelbloemstraat 8
7322 AG APELDOORN
Telefoon: 085 - 04 38 490
secretariaat@accountanthuis.nl

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacystatement
Cookieverklaring

Sponsor

't AccountantHuis is sponsor van Natuurmonumenten