Een ondernemende coöperatieve vereniging
Van & Voor MKB Accountants

Nieuws

Op deze pagina bieden wij u interessante berichten die betrekking hebben op uw dagelijkse MKB praktijk.

‘Witwaswet' hoeft het MKB niet meer onaangenaam te verrassen

4 april 2018

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is bedoeld om criminelen en terroristen de pas af te snijden, maar deze wet kan ook ondernemers in het midden- en klein bedrijf (MKB) ongemeen hard raken.

Meer lezen

De AVG: gedrocht of noodzakelijk kwaad

30 maart 2018

Er is al veel geschreven over de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) ofwel GDPR. Vaak niet in al te positieve bewoordingen en de termen onwerkbaar, doorslaan in privacy en gedrocht passeren met regelmaat de revue.
Toch zult u als accountant zelf aan deze wetgeving moeten voldoen en ook uw klanten hierover adviseren.

Meer lezen

Is uw accountantspraktijk al NVKS-proof?

26 maart 2018

Op 1 januari 2017 zijn de Nadere Voorschriften KwaliteitsSystemen (NVKS) in werking getreden, welke sinds 1 januari 2018 verplicht moeten worden toegepast. Hoe staat het ervoor?
Er bestond en er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid over de Nadere Voorschriften KwaliteitsSystemen (hierna te noemen NVKS). Weliswaar is die onduidelijkheid wel verminderd, maar bij zowel de praktische invoering (implementatie) als de toepassing van de NVKS is die beslist nog niet weggenomen. Integendeel. Ik ervaar nog dagelijks hoe vooral MKB- accountantspraktijken hiermee worstelen.

Meer lezen

Bedrijfspensioenfonds: wel of niet?

5 maart 2018

In de werkingssfeerbepalingen BPF wordt beschreven of een verplichtstelling voor een bedrijfspensioenfonds aan de orde is. Toch laat zich dit niet altijd gemakkelijk bepalen.

Meer lezen

Transitievergoeding bij einde dienstverband na langdurige ziekte

1 maart 2018

De in het Regeerakkoord voorgenomen maatregel voor compensatie van de Transitievergoeding bij einde dienstverband door langdurige ziekte is inmiddels verder uitgewerkt. Koolmees heeft recent aangegeven deze regeling per 1-1-2020 in te willen voeren. Op dit moment wordt door het UWV een uitvoeringstoets gedaan, de uitkomsten hiervan zullen naar verwachting medio maart bekend zijn.

Meer lezen

Een gedeeltelijke verkoop als perfecte oplossing

28 februari 2018

Soms komen ondernemers op een punt dat ze denken, wat willen we nou precies? Gaan we op dezelfde weg verder, want het gaat eigenlijk hartstikke goed? Of verkopen we de tent, stellen we ons opgebouwde vermogen veilig en kijken we wat er op ons pad komt? Met andere woorden: gaan we uitbreiden of verkopen?

Meer lezen
Geld hypotheek

Primeur voor één van onze leden, Credion Apeldoorn.

18 januari 2017

Credion Apeldoorn realiseert eerste crowdfundproject met hypothecaire zekerheid bij Geldvoorelkaar. Sinds kort bestaat de mogelijkheid om bij Geldvoorelkaar crowdfunding te realiseren op basis van hypothecaire zekerheid. Credion Apeldoorn heeft als eerste een project succesvol afgerond. Voor meer informatie hierover neem contact op met J. Hoven, Credion Apeldoorn.

Meer lezen

Pensioenfonds voor de accountancy

9 januari 2017

Het pensioenfonds voor de accountancy is lang aantrekkelijk geweest voor werkgevers en werknemers vanwege het garantiecontract bij Aegon. Vanwege de sterk gedaalde rente is het pensioenfonds langzaam maar zeker in de problemen gekomen. Het kampt met een lage dekkingsgraad en heeft forse verlagingen moeten doorvoeren voor de in eigen beheer opgebouwde aanspraken.

Meer lezen

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

6 oktober 2016

Vanaf 14 november tot en met 25 november 2016 kunnen bedrijven en instellingen een aanvraag voor subsidie indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden, ofwel leeftijdsbewust personeelsbeleid. Hierbij wordt een deel van de kosten gesubsidieerd die men maakt voor het inhuren van een externe adviseur.

Meer lezen

De beoordelingsopdracht kan eenvoudiger en daardoor goedkoper

3 oktober 2016

Bij een beoordelingsopdracht hanteren veel accountants weliswaar terecht de NVCOS 2400, maar realiseren zich niet dat zo'n opdracht ook omgezet kan worden in een andere opdracht...........

Meer lezen

Een greep uit de voorstellen van het Belastingplan 2017

22 september 2016

Een interessant artikel over de voorstellen van de belastingdienst voor 2017 

Meer lezen

Groei aantal kleine accountantskantoren

19 september 2016

De éénpitter-accountantskantoren groeien nog steeds, in weerwil van velen die denken dat voor kleine kantoren geen toekomst is weggelegd.

Meer lezen

Crowdfunding

16 september 2016

In de eerste helft van 2016 werd in Nederland in totaal voor 86 miljoen euro via crowdfunding geïnvesteerd. Daarvan ging 67,3 miljoen euro naar bedrijven (ruim 78 procent).

Meer lezen

Contactgegevens

Sleutelbloemstraat 8
7322 AG APELDOORN
Telefoon: 085 - 04 38 490
secretariaat@accountanthuis.nl

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacystatement
Cookieverklaring

Sponsor

't AccountantHuis is sponsor van Natuurmonumenten