Een ondernemende coöperatieve vereniging
Van & Voor MKB Accountants

Externe publicaties

Op deze pagina vindt u belangrijke publicaties die direct of indirect betrekking hebben op de accountancybranche

NBA: bestuursvisie op beroep en beroepsorganisatie

Maart 2018

Zijn de cijfers juist en klopt het bijhorend verhaal?
Wat is nog waar in een wereld waarin iedereen zelf zijn of
haar informatie verzamelt, bewerkt en beschikbaar stelt?
Samen leven vereist dat we elkaar kunnen vertrouwen .
Accountants hebben daar hun beroep van gemaakt .
Als een accountant zegt dat de cijfers kloppen, dan is dat
ook zo . De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants helpt haar leden om deze cruciale rol in de
maatschappij te vervullen.

Meer lezen

NBA verslag: Een Beroep met Toekomst

Juli 2017

Hoe ziet de toekomst van het accountancyberoep eruit? Wat is en blijft belangrijk? Wat is de bindende factor en wat mag van de beroepsorganisatie verwacht worden? 

Meer lezen

IFAC: Praktijkbeheer van kleine en middelgrote praktijken. Klantrelatiebeheer

Februari 2017

Sterke en effectieve klantrelaties vormen de ruggengraat van een succesvolle accountantspraktijk. In deze publicatie wordt het onderhouden van klantrelaties behandeld, alsmede strategieën voor het verstevigen van die relaties, met inbegrip van netwerken, mogelijkheden van doorverwijzingen en andere vormen van samenwerking.

Meer lezen
licht

MCA rapport: Veranderen in het Publiek Belang

20 oktober 2016

Met het rapport: Veranderen in het Publiek Belang wil de Commissie Monitoring Accountancy de accountancysector handreikingen doen om de structurele problemen van deze sector op een duurzame wijze aan te pakken, zodat de druk op en de negatieve aandacht voor de sector wordt verminderd, het publiek belang wordt gediend en vertrouwensherstel wordt bevorderd.

Meer lezen

NBA rapport: Goodwillmodel

September 2016

Een beschrijving van mogelijk negatieve prikkels van het systeem van intreed- en uittreedsommen en handvatten om deze negatieve prikkels weg te nemen.

Meer lezen

NBA rapport Controlekwaliteit

September 2016

Jaarverslag van de in 2015 verrichte werkzaamheden en de behaalde resultaten van de getoetste accountantspraktijken en accountantsafdelingen.

Meer lezen

Eindtermen accountantsopleidingen 2016

December 2015

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) heeft nieuwe eindtermen vastgesteld voor de theoretische opleidingen en voor de praktijkopleidingen tot AA en RA.

Meer lezen

NBA rapport: In het publiek belang. Naar een verbeterde controlepraktijk voor niet oob-accountantsorganisaties

September 2014

Dit rapport is een uitwerking van het eerder uitgebrachte rapport: ‘In het Publiek Belang’. De maatregelen genoemd in dat rapport zijn toepasbaar gemaakt voor niet oob-accountantsorganisaties.

Meer lezen

NBA rapport: In het publiek belang

September 2014

Maatregelen ter verbetering van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountantscontrole.

Meer lezen

Contactgegevens

Sleutelbloemstraat 8
7322 AG APELDOORN
Telefoon: 085 - 04 38 490
secretariaat@accountanthuis.nl

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacystatement
Cookieverklaring

Sponsor

't AccountantHuis is sponsor van Natuurmonumenten