Een ondernemende coöperatieve vereniging
Van & Voor MKB Accountants

Pensioenfonds voor de Accountancy

Het pensioenfonds voor de accountancy is lang aantrekkelijk geweest voor werkgevers en werknemers vanwege het garantiecontract bij Aegon. Verlenging daarvan bleek onder de gegeven marktcondities per ultimo 2014 echter geen optie. Om deze reden heeft het bestuur van het fonds besloten om de pensioenen in ‘eigen beheer’ op te bouwen.

Vanwege de sterk gedaalde rente is het pensioenfonds langzaam maar zeker in de problemen gekomen. Het kampt met een lage dekkingsgraad en heeft forse verlagingen moeten doorvoeren voor de in eigen beheer opgebouwde aanspraken. Met de huidige premie kan voorts in de toekomst minder pensioen worden opgebouwd. Dit heeft het bestaansrecht van het pensioenfonds aangetast en heeft uiteindelijk geleid tot het besluit het fonds te sluiten en de opgebouwde pensioenrechten over te dragen. Op termijn zal het fonds worden geliquideerd.

De hiervoor beschreven ontwikkelingen en keuzes hebben de volgende gevolgen:

Vanaf 1 juli 2017 stopt de opbouw in de pensioenregeling van het pensioenfonds voor de accountancy. Ook de verzekering van het partner- en wezenpensioen stopt op dat moment. Dit kan dus gevolgen hebben voor de hoogte van het nabestaandenpensioen als u niet tijdig een andere oplossing heeft.

Per 1 juli 2017 zal de pensioenopbouw van uw werknemers moeten worden ondergebracht bij een andere uitvoerder.

De opbouw van de aanspraken tot en met 2014 blijven in tact. Deze vallen in het garantiecontract met Aegon.

Wij ondersteunen u graag in dit pensioendossier. Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens

Sleutelbloemstraat 8
7322 AG APELDOORN
Telefoon: 085 - 04 38 490
secretariaat@accountanthuis.nl

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacystatement
Cookieverklaring

Sponsor

't AccountantHuis is sponsor van Natuurmonumenten