Een ondernemende coöperatieve vereniging
Van & Voor MKB Accountants

Bedrijfspensioenfonds: wel of niet?

In de werkingssfeerbepalingen BPF wordt beschreven of een verplichtstelling voor een bedrijfspensioenfonds aan de orde is. Toch laat zich dit niet altijd gemakkelijk bepalen. Daarom treft u hieronder een aantal essentiële vragen aan:

1. Is er sprake van een bedrijfsactiviteit die in de werkingssfeerbepalingen van een bedrijfspensioenfonds is opgenomen?

2. Zo ja, dan moet dit getoetst worden aan de hand van het ‘hoofdzakelijkheidscriterium’. Ook dit is op zich niet altijd even gemakkelijk te duiden. Betekent dit nu dat het merendeel van de activiteiten meer dan 50% beslaat, of moet het zelfs meer dan 60 of 80% zijn?

3. En hebben we het hier over een absolute meerderheid (dus in verhouding tot het totaal van activiteiten) of een relatieve (de verhouding ten opzichte van de overige activiteiten)?

4. Moeten alle werknemers worden meegeteld in het kader van het ‘hoofdzakelijkheidscriterium’, ook zij die geen activiteiten verrichten die vallen onder de werkingssfeer van een bedrijfspensioenfonds, maar wel collega’s ondersteunen die wel onder de werkingssfeer vallen?

5. Zijn de werkingssfeerbepalingen gericht op de gehele organisatie met alle rechtspersonen of alleen op de afzonderlijke rechtspersonen van het bedrijf?

 Te veel vragen die vaak leiden tot verschillende interpretaties. En omdat het van groot financieel belang is voor de onderneming om de juistheid van de situatie vast te stellen en ook het oordeel van de bedrijfspensioenfonds te checken, is – uit ervaring – een nader onderzoek door specialisten toch echt wel raadzaam.

 Auteur: Wilfried Horck, adviseur bij De Regt Adviesgroep, één van de leden van het Vaktechnisch DienstenCentrum van ’t AccountantHuis.

Contactgegevens

Sleutelbloemstraat 8
7322 AG APELDOORN
Telefoon: 085 - 04 38 490
secretariaat@accountanthuis.nl

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacystatement
Cookieverklaring

Sponsor

't AccountantHuis is sponsor van Natuurmonumenten