Een ondernemende coöperatieve vereniging
Van & Voor MKB Accountants

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Vanaf 14 november tot en met 25 november 2016 kunnen bedrijven en instellingen een aanvraag voor subsidie indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden, ofwel leeftijdsbewust personeelsbeleid. Hierbij wordt een deel van de kosten gesubsidieerd die men maakt voor het inhuren van een externe adviseur.

Voor dit jaar gelden vier hoofdthema’s:
• Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.
• Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
• Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
• Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Aanvraagcriteria
De eisen waaraan een project moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen, zijn als volgt:
• Het project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling.
• Het project richt zich op minimaal één van de bovengenoemde 4 thema’s in de regeling.
• Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Het subsidiabele uurtarief bedraagt maximaal € 100 (excl. btw) per uur.

Hoogte subsidie
De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de kostenbegroting (max. € 20.000) dus maximaal
€ 10.000. De minimale projectkosten zijn € 12.000 (dus 50% subsidie = € 6.000).
Voor dit aanvraagtijdvak is maximaal € 13.000.000,- beschikbaar.

De aanvraag zelf
Op maandag 14 november 2016 om 9:00 uur gaat het nieuwe aanvraagtijdvak open. Tot en met vrijdag 25 november 2016, 17:00 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen. Uitsluitend volledige aanvragen worden op datum van binnenkomst behandeld. Een volledige aanvraag bevat de volgende documenten:
• Een ingevulde aanvraagformulier (e-formulier)
Met de volgende bijlagen:
• 2 recente loonstroken (niet ouder dan 3 maanden) van 2 verschillende medewerkers;
• Een activiteitenbegroting.

Registratie
Alvorens een subsidieaanvraag kan worden ingediend, moet de subsidieaanvrager zich eerst registeren bij het Agentschap SZW. In tegenstelling tot het afgelopen jaar dienen dit jaar ook aanvragers van voorgaande jaren zich opnieuw te registeren.

Hoe verder?
Voor de aanvraag zelf, de uitvoering en de verantwoording en voor het bekijken van voorbeeldprojecten, klik op de volgende link: http://bit.ly/2cl7UAV 

Contactgegevens

Sleutelbloemstraat 8
7322 AG APELDOORN
Telefoon: 085 - 04 38 490
secretariaat@accountanthuis.nl

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacystatement
Cookieverklaring

Sponsor

't AccountantHuis is sponsor van Natuurmonumenten