Een ondernemende coöperatieve vereniging
Van & Voor MKB Accountants

Transitievergoeding bij einde dienstverband na langdurige ziekte

Minister Koolmees belooft beterschap!

De in het Regeerakkoord voorgenomen maatregel voor compensatie van de Transitievergoeding bij einde dienstverband door langdurige ziekte is inmiddels verder uitgewerkt. Koolmees heeft recent aangegeven deze regeling per 1-1-2020 in te willen voeren. Op dit moment wordt door het UWV een uitvoeringstoets gedaan, de uitkomsten hiervan zullen naar verwachting medio maart bekend zijn.

Wat houdt de compensatieregeling in?

Bij invoering van de Transitievergoeding werd al snel een gevolg zichtbaar die bij de werkgever de wenkbrauwen fors deed fronsen. De wet maakt namelijk geen onderscheid in de reden waarom een dienstverband wordt beëindigd. Gevolg was dat werkgevers die na 104 weken loondoorbetaling bij ziekte het dienstverband met een werknemer wilden opzeggen ook nog de volledige Transitievergoeding verschuldigd waren. Dit leidde tot veel verontwaardiging onder werkgevers. Zij waren in deze ziektejaren immers al met forse kosten van loondoorbetaling en re-integratiemaatregelen geconfronteerd.

De nieuwe regeling zal werkgevers nu alsnog gaan compenseren voor de te betalen Transitievergoeding na einde dienstverband wegens langdurige ziekte. Dit geldt overigens ook in geval van einde dienstverband wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

 Terugwerkende kracht

De bedoeling is de regeling per 1-1-2020 in te voeren. Deze zal echter met terugwerkende kracht gaan gelden vanaf 1-7-2015. Werkgevers die na deze datum een Transitievergoeding hebben betaald na langdurige ziekte, zullen deze alsnog gecompenseerd krijgen.

 Slapende dienstverbanden

De regeling is o.a. bedoeld om de problematiek rond slapende dienstverbanden aan te pakken. Het gebeurt nu regelmatig dat werkgevers na de periode van loondoorbetaling bij ziekte het dienstverband slapend aanhouden in plaats van de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Primaire reden hiervoor is het voorkomen van de Transitievergoeding. De nieuwe regeling maakt dat die niet langer nodig is. Bovendien kent de regeling een (negatieve) financiële prikkel voor slapende dienstverbanden. Indien de werkgever de werknemer uiteindelijk ontslaat na een periode van een ‘slapend dienstverband’ dan zal hij de transitievergoeding moeten berekenen over de gehele duur van de arbeidsovereenkomst, maar wordt hij niet gecompenseerd voor de transitievergoeding die hij verschuldigd is over de periode dat hij het dienstverband slapend heeft gehouden.


Auteur: Dennis Schneider, adviseur bij De Regt Adviesgroep, één van de leden van het Vaktechnisch DienstenCentrum van ’t AccountantHuis.


 

Contactgegevens

Sleutelbloemstraat 8
7322 AG APELDOORN
Telefoon: 085 - 04 38 490
secretariaat@accountanthuis.nl

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacystatement
Cookieverklaring

Sponsor

't AccountantHuis is sponsor van Natuurmonumenten