Een ondernemende coöperatieve vereniging
Van & Voor MKB Accountants

Een MKB accountant heeft geen concurrenten

Als reactie op het ingezonden stuk van de Novak over de concurrentiepositie van het MKB accountantskantoor memoreerde onlangs een accountant dat de titel accountant staat voor “gewaarborgde kwaliteit”, waaraan een gedegen opleiding op HBO/Universitair niveau ten grondslag ligt, een praktijkopleiding van minimaal 3 jaar en de jaarlijkse verplichte Permanente Educatie. En dat het geheel wordt bewaakt door enerzijds toetsingen en anderzijds de Accountantskamer als een soort garantie van dit systeem. Zo simpel kan het zijn, was zijn conclusie. Een systeem dat de markt moet (her)kennen en daaruit een meerwaarde moet destilleren ten opzichte van andere organisaties, zoals administratiekantoren.

Deze zienswijze is op z’n minst opmerkelijk te noemen. De wereld verandert voortdurend en om je concurrentiepositie te willen verstevigen met het uitdragen van je titel, lijkt me anno 2016 ruimschoots achterhaald. Al meerdere decennia geldt dit voor de beroepsgroep accountants, maar ook andere beroepsgroepen hebben hier mee te maken, zoals artsen, notarissen, advocaten. Bovendien is een titel een bewijs van wat iemand heeft geleerd en niet wat iemand kan. En daar zit ‘m nu net de kneep.
Hoe laten we zien wat we kunnen? Op welke wijze presenteren we onze toegevoegde waarde aan onze doelgroep? Met andere woorden: wat is het onderscheidend vermogen van een MKB accountantskantoor ten opzichte van bijvoorbeeld het gemiddelde administratiekantoor. 

De zwaardere vaktechnische eisen rondom dossiervorming hebben natuurlijk voor de klant financiële gevolgen. We spenderen noodzakelijkwijs meer tijd aan volgens de wet- en regelgeving op te stellen dossiers met als resultaat een voor de klant hogere factuur. Dat betekent dat de concurrentiepositie van het MKB accountantskantoor ten opzichte van het betere administratiekantoor schijnbaar verslechterd is. Ook administratiekantoren maken jaarrekeningen, doen aangiftes en verwerken lonen en salarissen. De automatiseringsgraad waarmee dergelijke producten worden vervaardigd is de laatste jaren ook bij deze doelgroep sterk verhoogd. Genoegen nemen met een lager uurtarief dan de concurrent, lijkt me echter een hellend vlak, waar je uiteindelijk maar één richting mee op kunt en dat is de afgrond in. En het slimmer inregelen van je werkprocessen is sowieso aan te bevelen. Meer kunnen doen in dezelfde tijd, komt uiteindelijk ook de klant ten goede.
Je onderscheiden met een ‘betere’ jaarrekening is volgens mij dan ook een onbegonnen zaak. Een kwalitatief goed administratiekantoor kan een perfecte jaarrekening maken en tegen een lagere prijs. Zeker niet zo uitgebreid en toegelicht, maar wel cijfermatig kloppend in alle onderdelen. 

Het onderscheidend vermogen van MKB accountantskantoren ten opzichte van administratiekantoren ligt daarom niet in de prijs, of in effectiviteit en efficiency van te verwerken administratieve gegevens, maar ligt bovenal bij het aspect vakkennis, vakkunde en de communicatie daarover richting de doelgroep. MKB accountants zijn hoog opgeleid, op hbo of universitair niveau. Vanuit hun ‘huisartsenfunctie’ (dat een specialisme is) kunnen zij de MKB klant op een juist kennisniveau in de breedte adviseren. Hun onafhankelijke en objectieve adviesfunctie gecombineerd met een hoog opleidingsniveau maakt de MKB accountant bij uitstek de sparringpartner voor de MKB klant. Vanuit die vaktechnisch professionele rol hebben zij veel minder concurrentie van de ‘onderkant’ van de markt te duchten.

Maar dan moeten ze het wel laten zien. En dat begint bij de accountant zelf. Ga je dus niet verbergen achter regelgeving of concurrentie, maar kom in de spotlights om te laten zien wat je kunt, wat je organisatie, je medewerkers kunnen betekenen voor de klant. Spendeer tijd aan het uitdragen van je boodschap, laat zien wat je toegevoegde waarde is, waarom de klant beter af is bij jou. Het is zeker geen brevet van onvermogen om je daarin te laten bijstaan door bijvoorbeeld een coach op dit gebied. Tenslotte is een accountant geen marketeer, maar wel degene die de boodschap moet overbrengen. Hoe, wat, waar, wanneer, wie erbij betrekken, welke kanalen, wat past bij mij en wat niet. Allemaal vragen die afwisselend om invulling roepen. Het is zelfs zeer verstandig om je daarin te laten begeleiden om de juiste keuzes te maken. 

Een toekomstgedachte

Zal de MKB accountant van de toekomst in dit kader niet steeds meer moeten opschuiven naar een positie die qua functiebenaming beter te vangen is met de naam ‘Accountant/Bedrijfskundigadviseur’. Een accountantadviseur met een gedegen cijfermatige basis, die de MKB ondernemer met raad en daad bijstaat bij alle aspecten van het ondernemerschap. Een rol die hij vervult op het niveau van een ‘huisarts’, hbo of universitair in de breedte geschoold. Ook de huisarts heeft eerst zijn opleiding tot basisarts (accountancy) moeten doorlopen, om zich daarna te specialiseren in de specifieke gezondheidsproblematieken van een huisartsenpraktijk (bedrijfskunde).
Daaruit voortvloeiende kan het betekenen dat een dergelijk functionaris binnen de NBA valt onder een toekomstig regime dat regelgeving technisch veel beter op de MKB markt is afgestemd.
En een mogelijke titel ‘Accountant/Controleur’ is dan voorbehouden aan hen die alle vormen van controles mogen uitvoeren, met wet- en regelgeving die daarbij past. 

Een dergelijke toekomstige Accountant/Bedrijfskundigadviseur heeft dan vanuit een aan te passen en breder geschakeerde opleiding een grote toegevoegde waarde bij heel veel ondernemersvraagstukken. Vragen op strategisch of op organisatorisch gebied, op het gebied van personele zaken, van financiële, fiscale en juridische, op het gebied van marketing. Zal hij zich vergezellen van een netwerk aan deelspecialisten, dan heeft hij een ideaal uitgangspunt om voor het MKB dé Accountant/Bedrijfskundigadviseur van de toekomst te worden.
En als gevolg daarvan zal hij de concurrentie ver achter zich laten.

 

Auteur: Peter Paul Cornielje

reageren

Contactgegevens

Sleutelbloemstraat 8
7322 AG APELDOORN
Telefoon: 085 - 04 38 490
secretariaat@accountanthuis.nl

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacystatement
Cookieverklaring

Sponsor

't AccountantHuis is sponsor van Natuurmonumenten