Een ondernemende coöperatieve vereniging
Van & Voor MKB Accountants

Kwaliteitsbeheersing en Waarneming

De Kwaliteitsmanager van ’t AccountantHuis is voor u een steun en toeverlaat voor uw integrale kwaliteitsbeleid. Onder het motto: handen uit de mouwen, meedenken en meebouwen. De samenwerking op dit gebied leggen we vast in een kwaliteitsbeheersingsovereenkomst. Wij ondersteunen u regelmatig op locatie. En heeft u lastige vaktechnische onderwerpen, onafhankelijkheidskwesties, ethische kwesties of vermoedens van ongebruikelijk transacties dan is de Kwaliteitsmanager van ’t AccountantHuis uw vaktechnische rechterhand. Natuurlijk kunt u bij hem ook terecht als het gaat om vragen over procedures, processen of vastleggingen. Issues in de samenstel-, beoordelings-, en controlepraktijk, of bij bijzondere opdrachten. De Kwaliteitsmanager van ’t AccountantHuis laat deze niet onbeantwoord. Medewerkers die werkzaam zijn als Kwaliteitsmanager zijn tevens toetsers bij de NBA.

Waarneming
De Kwaliteitsmanager kan tevens uw waarnemer zijn bij calamiteiten, vastgelegd in een waarnemingsovereenkomst.  Hij kent tenslotte uw organisatie als geen ander, vanuit zijn functie als Kwaliteitsmanager. Op welke wijze we de waarneming in praktische zin zullen uitvoeren, gaat vanzelfsprekend altijd in overleg met u. Wanneer, in welke frequentie, hoe in te steken, tegen welk tarief, het zijn punten die niet vooraf vastomlijnd zijn, maar te samen met u worden vastgesteld op het moment dat de waarneming zal moeten plaatsvinden.

Ferenc Tieman

Drs. F.G.J. (Ferenc) Tieman RA/AA.

Als openbaar (externe) accountant heb ik jarenlang een praktijk gevoerd. Gedurende die tijd en daarna heb ik mij gespecialiseerd als adviseur accountancy vaktechniek en kwaliteitsbeheersing. Belangrijk voor de MKB accountant, die zijn tijd zoveel mogelijk direct aan zijn cliënten wil besteden, in een tijd van voortdurend veranderende wet- en regelgeving in de accountancy!
Ik houd me nu onder meer bezig met Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling (OKB), ondersteun op praktische wijze accountantskantoren bij hun kwaliteitsbeleid en in bepaalde gevallen treed ik voor accountantskantoren op als Compliance Officer (CO) of waarnemer. Voor de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA) vervul ik functies als docent, examinator en kwaliteitstoetser.

Telefoon: 085 - 04 38 490     E-mail: f.tieman@accountanthuis.nl

Ad de Quaasteniet

A.J. (Ad) de Quaasteniet RA

Na mijn militaire diensttijd ben ik mijn loopbaan gestart in de accountancy. Al snel wist ik wat ik wilde: afstuderen als RA! Dat lukte in 1991 en tot de dag van vandaag mag ik een bijdrage leveren aan het accountantsberoep. Daarbij heb ik ‘vaktechniek’ hoog in het vaandel staan. De laatste jaren staat ons vak bol van nieuwe en veranderende regelgeving. Probeer daar als accountant maar eens naar te leven! Dat vergt inspanning en voortdurende educatie. Ik draag graag mijn steentje bij, zowel als extern accountant en Compliance Officer, als in de rol van mede-reviewer bij de SRA en toetser bij de NBA. Steeds weer gaat het erom de kwaliteit van de samenstel- en controlepraktijk op peil te houden. Als tekenend accountant weet ik dat ondanks alle feitenkennis en integriteit, zaken in de praktijk niet altijd gaan zoals de regelgeving ons voorschrijft. Daar ligt mijn uitdaging: als collega’s onder elkaar de zaken in vaktechnische zin op orde krijgen en houden, zowel op het terrein van de externe verslaggeving als de regelgeving rond de assurance en aan assurance verwante opdrachten. Ik wil u daar graag bij ondersteunen.

Telefoon: 085 - 04 38 490      E-mail: a.dequaasteniet@accountanthuis.nl

A.E. Willems AA

De studie accountancy aan de HEAO aan het Windesheimcollege  te Zwolle heb ik afgerond in 1998. Aansluitend volgde ik de cursus AA-Belastingaccountant . Vanaf 1997 ben ik werkzaam geweest bij twee middelgrote accountantskantoren, in de samenstelpraktijk, maar ook gedeeltelijk in de assurancepraktijk als controleleider.  Bij beide kantoren was ik lid van vaktechnische commissies. Vanaf 2007 heb ik in Almelo een eigen accountantskantoor, een samenstelpraktijk met een gevarieerde klantenportefeuille.
Vanaf 2010 ben ik toetser voor de Raad voor Toezicht van de NBA en weet dus ook wat er speelt rondom toetsingen. Ik zie het als een uitdaging om andere kantoren daarbij te begeleiden.  Mijn advies: wacht niet tot het jaar waarin u de brief van de Raad voor Toezicht ontvangt, maar steek jaarlijks tijd in het op peil houden van het kwaliteitsbeleid en de werking daarvan. U zou onderdelen periodiek kunnen laten toetsen op het niveau van een officiële toets. Vanzelfsprekend wil ik u daar graag bij helpen.

Telefoon: 085 - 04 38 490      E-mail: secretariaat@accountanthuis.nl

Contactgegevens

Sleutelbloemstraat 8
7322 AG APELDOORN
Telefoon: 085 - 04 38 490
secretariaat@accountanthuis.nl

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacystatement
Cookieverklaring

Sponsor

't AccountantHuis is sponsor van Natuurmonumenten