Een ondernemende coöperatieve vereniging
Van & Voor MKB Accountants

Aben en Slag Advocaten

Exclusief partner van
't AccountantHuis voor de regio:

Zuidwest-Nederland 

Aben en Slag pand

Uw specialist op het gebied van civiel juridische advisering en advocatuur
voor Zuidwest-Nederland

Bent u lid van ’t AccountantHuis en als accountantskantoor gevestigd in Zuidwest-Nederland dan zijn de onderstaande vakspecialisten uw aanspreekpunt om te klankborden of in te schakelen bij civiel juridische vraagstukken of bij procedures.
Vanzelfsprekend hanteren we voor leden een speciaal ledentarief.

Aben en Slag

Geurt te Biesebeek

Geurt te Biesebeek is al vanaf 1979 werkzaam in de rechtspraktijk; tot 1993 bij het Ministerie van Justitie en aansluitend als advocaat bij Aben & Slag Advocaten. Hij is prominent lid van de specialistenteams binnen Aben & Slag Advocaten, die het brede terrein van het ondernemings- en insolventierecht bestrijken. Constante opleiding en zijn ruime ervaring als curator in (grote) faillissementen (zoals De Schoenenreus B.V., Easy Life Investments B.V., Doorwin B.V. en  de Inkasso-Unie B.V.) en surseances maken hem een gerenommeerd expert binnen het vaak complexe terrein van ondernemings- en insolventierecht.

Gezien zijn (economische) achtergrond treedt hij regelmatig op voor ondernemingen, aandeelhouders en bestuurders. Hij houdt zich vooral bezig met de juridische kant van complexe vraagstukken van ondernemingen (bestuurdersaansprakelijkheid, herstructureringen, doorstart etc.).

Telefoon: 0492 - 74 99 90     E-mail: gbiesebeek@abenslag.nl     LinkedIn

Ton Hendriks

Ton Hendriks is zijn loopbaan gestart in het bedrijfsleven. Hier heeft hij gedurende een ruime periode een solide ervaring opgebouwd en vooral een goede voeling met de mkb-praktijk ontwikkeld. Na zijn overstap naar de advocatuur in 1993 is Ton zich gaan specialiseren binnen de rechtsgebieden bouw-, vastgoed- en het ondernemingsrecht. Veelal is hij actief voor verhuurders in het commerciële vastgoed en adviseert en begeleidt hij bij omvangrijke geschillen in de bouwsector (Raad van Arbitrage voor de Bouw).

 Telefoon: 0495 - 53 61 38      E-mail: thendriks@abenslag.nl     LinkedIn

Aben en Slag

Sjoerd van Ierssel

Voor alle vragen op het gebied van het arbeidsrecht is Sjoerd van Ierssel de aangewezen contactpersoon. Om zich verder in dit rechtsgebied te kunnen verdiepen, heeft hij de specialisatieopleiding arbeidsrecht bij Grotius gevolgd (2004). In arbeidsrechtelijke kwesties staat hij voornamelijk werkgevers bij, maar ook werknemers worden regelmatig door hem geadviseerd en begeleid. Naast het arbeidsrecht adviseert Sjoerd bedrijven tevens op het gebied van het ondernemingsrecht. De combinatie arbeids- en ondernemingsrecht maakt dat Sjoerd een uitermate deskundige en ervaren adviseur is voor ondernemers.

 Teefoonl: 0495 -53 61 38      E-mail: sierssel@abenslag.nl     LinkedIn

Aben en Slag

Cristian Slegers

Cristian Slegers treedt veelvuldig op als curator in omvangrijke faillissementen en is lid van Insolad, de specialistenvereniging van insolventierecht advocaten. Daarnaast is hij actief in de overnamepraktijk en adviseert en begeleidt hij in dat kader ondernemers bij de koop of verkoop van hun onderneming. Ook begeleidt hij ondernemers bij andere vraagstukken en geschillen op het terrein van het ondernemingsrecht. Cristian vervult diverse bestuursfuncties.

 Telefoon: 0495 -53 61 38      E-mail: cslegers@abenslag.nl    LinkedIn

Aben en Slag

Elly Stals

Na een achttal jaren werkervaring bij de overheid heeft Elly Stals ruim dertig jaar geleden de keuze gemaakt voor de advocatuur. Gedurende haar lange loopbaan heeft zij een goede reputatie opgebouwd op het gebied van het personen- en familierecht, het insolventierecht en het bestuursrecht. In het bijzonder heeft Elly zich toegelegd op mediation waarbij haar expertise met name ligt bij mediation in echtscheidingen. Daarnaast treedt zij op als curator in diverse faillisementen. Naast haar werkzaamheden bij Aben & Slag Advocaten heeft Elly in de loop der jaren diverse bestuurlijke functies bekleed waarmee zij invulling heeft gegeven aan haar maatschappelijke betrokkenheid.

 Telefoon: 0495 - 53 61 38     E-mail: estals@abenslag.nl        LinkedIn

Aben en Slag

Jos Dexters

Jos Dexters is actief in de algemene rechtspraktijk, met name op het gebied van het ondernemingsrecht, het arbeidsrecht en het insolventierecht. Om zich verder toe te spitsen op deze rechtsgebieden heeft hij enkele Grotius specialisatieopleidingen gevolgd. In de praktijk is hij regelmatig als adviseur betrokken bij (complexe) herstructureringen en schuldsaneringen (onder andere in de agrarische sector). Daarnaast is Jos als curator/bewindvoerder frequent betrokken bij de afwikkeling van diverse faillissementen en schuldsaneringen

 Telefoon: 0495 - 53 61 38      E-mail: jdexters@abenslag.nl    LinkedIn

Aben en Slag

Deborah Reijnart

Deborah Reijnart heeft zich volledig toegelegd op het civiel bouwrecht, huurrecht en handelsrecht als ook het verbintenissenrecht. Regelmatig treedt zij op als belangenbehartiger voor verhuurders (commerciële verhuurders en woningcoöperaties). Daarnaast adviseert en begeleidt zij bij omvangrijke geschillen in de bouwsector (Raad van Arbitrage voor de Bouw) en bij bedrijfsovernames (verhuur en verkoop vastgoed). Voorts is Deborah actief in de mkb-praktijk waarbij zij zich als sterke adviespartner met een aanzienlijke proceservaring heeft bewezen. In haar vrije tijd is zij onder andere als bestuurder zeer betrokken in het plaatselijke verenigingsleven

 Telefoon: 0495 - 53 61 38      E-mail: dreijnart@abenslag.nl    LinkedIn

Aben en Slag

Bob Sijben

Bob Sijben is sinds 2007 aan Aben & Slag Advocaten verbonden en actief binnen de secties Ondernemingsrecht en Insolventierecht. Binnen het ondernemingsrecht adviseert en procedeert Bob over uiteenlopende onderwerpen  zoals overnames, herstructureringen, aandeelhoudersgeschillen, financieringen en (de uitwinning van) zekerheden. Met een brede blik en “to the point” werkt Bob regelmatig als huisadvocaat van diverse ondernemingen.

Daarnaast wordt Bob regelmatig aangesteld als curator in faillissementen. Met die ervaring wordt Bob vaak gevraagd om ondernemingen te begeleiden bij een herstructurering of doorstart.

Naast zijn werkzaamheden bij Aben & Slag Advocaten is Bob ook op andere gebieden actief. Zo is hij op dit moment docent bij zowel de Beroepsopleiding Advocaten als bij OSR Juridische Opleidingen

 Telefoon: 0492 - 74 99 90      E-mail: bsijben@abenslag.nl     LinkedIn

Aben & Slag

BETROKKEN, HELDER EN KRACHTIG: dit zijn de kenmerken van onze juridische dienstverlening aan ondernemingen, overheden en particulieren.

Vanuit Weert en Helmond werken wij vooral voor cliënten in Zuidoost-Nederland en, via samenwerking met internationale collega’s, over de grens. 

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten (in totaal 17 advocaten) ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken. 

Uitgebreide vakkennis, een veelvoud aan proceservaring en voortdurende en diepgaande studie stellen onze gespecialiseerde advocaten in staat om uw juridische problemen grondig te analyseren. Hierdoor kunnen wij de juiste strategie bepalen en met grote vaardigheid goede oplossingen realiseren. Dat maakt onze advocaten tot experts op juridisch gebied. Aben & Slag Advocaten: uw ideale partner bij juridische kwesties.

Onze expertisegebieden:
·         Arbeidsrecht
·         Erfrecht
·         Handelsrecht & procederen
·         Insolventierecht & herstructurering
·         Ondernemingsrecht
·         Personen- en familierecht
·         Vastgoed- en overheid

.www.abenslag.nl

Contactgegevens

Sleutelbloemstraat 8
7322 AG APELDOORN
Telefoon: 085 - 04 38 490
secretariaat@accountanthuis.nl

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacystatement
Cookieverklaring

Sponsor

't AccountantHuis is sponsor van Natuurmonumenten