Een ondernemende coöperatieve vereniging
Van & Voor MKB Accountants

De Regt Adviesgroep

Exclusief partner van
't AccountantHuis voor de regio:
Noordoost-Nederland

Pand De Regt

Uw pensioen- en inkomensspecialisten voor
Noordoost-Nederland

Bent u lid van ’t AccountantHuis en als accountantskantoor gevestigd in Noordoost-Nederland dan zijn de onderstaande vakspecialisten uw aanspreekpunt om te klankborden of in te schakelen bij pensioen- of inkomensvraagstukken voor uw eigen organisatie of voor uw klant.
Vanzelfsprekend hanteren we voor leden een speciaal ledentarief.

Wilfried Horck CPC

Wilfried Horck, pensioenspecialist en aldus verantwoordelijk voor de pensioenadviespraktijk binnen De Regt adviesgroep. Als pensioenman in hart en nieren ligt de focus op de zakelijke markt.
Opdrachtgevers kunnen werkgevers en accountants zijn, maar zeker ook ondernemingsraden. Een sterke focus ligt er op de collectieve pensioenmarkt. Maar ook het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder behoort tot zijn primaire aandachtsgebied. In het verleden heeft hij regelmatig gepubliceerd. Een aantal boeken zijn van zijn hand gekomen. Ook sportieve uitdagingen gaat hij niet uit de weg. Als wielrenner en mountainbiker is hij dol op de Alpen en ook hardlopend vindt hij zeker zijn weg. Deze sportieve vennoot is geboren op 11 februari 1969 en hij woont samen in Lochem.
Hij is lid van de Vereniging van Pensioenjuristen.

Telefoon: 0573 - 25 53 00      E-mail: w.horck@deregt.nl      LinkedIn

Dennis Schneider RAiA RADI

Dennis Schneider is als Register Adviseur Duurzame Inzetbaarheid gespecialiseerd in inkomensrisico’s voor werkgevers en werknemersregelingen. Kerntaken zijn het bieden van advies, inzicht, hulp en oplossingen aan bedrijven voor deze complexe vraagstukken. Daarnaast adviseert hij bedrijven met betrekking tot  verzekerbare bedrijfsrisico’s. Al sinds 1995 is hij actief in deze sector. Sinds 1999 verbonden aan De Regt adviesgroep, opgericht in 1997, en heeft hij de organisatie mede gevormd tot wat het vandaag de dag is. In privé geniet hij van zijn kinderen, hardlopen, fitness en tennis. Geboren op 9 januari 1974 te Deventer, gehuwd en sinds 2001 woonachtig in het mooie Lochem.

Dennis is lid van de Nederlandse Federatie van Employee Benefits adviseur, Nefeb.

Telefoon: 0573 - 25 53 00      E-mail: d.schneider@deregt.nl      LinkedIn

De Regt adviesgroep

De Regt adviesgroep biedt in algemene zin ondersteuning bij het vorm geven van werknemersregelingen, harmonisatie en wijziging van (pensioen)regelingen. Collectief en individueel. Onze specialisatie is gelegen in advies, inkoop, communicatie en beheer van verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Daarbij kunt u denken aan collectieve pensioenregelingen, collectieve diensten en verzekeringen op het gebied van ziekte, verzuim, arbo en arbeidsongeschiktheid. Doelstelling daarbij is te allen tijde te komen tot optimalisatie van de verschillende regelingen en verzekeringen en het zoeken naar de perfecte mix tussen interne en externe ondersteuning.

Collectief pensioen
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Professionele ondersteuning van werkgevers is van groot belang. Daarbij kan het gaan om fiscale aanpassingen, versobering, harmonisatie of wijzigingen in HR-beleid. In alle fasen van het traject bieden wij ondersteuning: het samen met de werkgever formuleren van de uitgangspunten en doelstellingen, het ontwerp van de regeling zelf, overleg met de OR, inkooptenders en communicatie met de deelnemers.

Voorts is de DGA-pensioenwetgeving volop in beweging. Naast de jaarlijkse noodzakelijke pensioenberekeningen ondersteunen wij de DGA in het maken van de juiste pensioenkeuzes. 

Collectieve inkomens- en verzuimverzekeringen
Wij adviseren, beheren en communiceren de diverse collectieve inkomensverzekeringen vanuit werkgevers- en werknemersperspectief. Denk hierbij aan keuzes met betrekking tot de financiering en uitvoering van risico’s rond ziekte en arbeidsongeschiktheid. Publiek of privaat en gestoeld op financiële projecties. Belangrijk is voorts dat wij in staat zijn specifieke wensen/oplossingen verzekerbaar te maken via ons eigen volmachtbedrijf. Dit biedt flexibiliteit. Uniek mag in dit verband misschien genoemd worden onze integrale aanpak. Ontzorging optima forma wat ons betreft.

Kortom, wij ondersteunen werkgevers met als doel het besparen van kosten door gebruik te maken van kennis op het gebied van sociale zekerheid en inkomensverzekeringen.
We doen dit graag samen met de leden/accountantskantoren van 't AccountantHuis.

www.deregt.nl

Contactgegevens

Sleutelbloemstraat 8
7322 AG APELDOORN
Telefoon: 085 - 04 38 490
secretariaat@accountanthuis.nl

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacystatement
Cookieverklaring

Sponsor

't AccountantHuis is sponsor van Natuurmonumenten