Een ondernemende coöperatieve vereniging
Van & Voor MKB Accountants

LNBB

Exclusief partner van
't AccountantHuis voor de regio:

Noordwest- en Zuidwest- Nederland

Uw actuarissen en pensioenconsultants voor Noordwest- en Zuidwest-Nederland

Bent u lid van ’t AccountantHuis en als accountantskantoor gevestigd in Noordwest- of Zuidwest-Nederland dan zijn de onderstaande vakspecialisten uw aanspreekpunt om te klankborden of in te schakelen bij adviezen omtrent pensioen en bij actuariële berekeningen van uw klant.
Vanzelfsprekend hanteren we voor leden een speciaal ledentarief.

drs. Jack Borremans

Jack Borremans studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg. Hij werkte bij een assurantiekantoor waar hij verantwoordelijk was voor de pensioenadvisering. Sinds 1998 is hij verbonden aan LNBB actuarissen + pensioenconsultants, eerst als consultant, vanaf 2003 ook als partner. Jack Borremans adviseert MKB-ondernemers op het terrein van pensioen. Hij verzorgt opleidingen en trainingen en publiceert met regelmaat over pensioenvraagstukken in de pensioen- en accountancyvakpers en fungeert hij als ‘pensioencoach' voor vakgenoten. Samen met zijn medevennoten geeft Jack sinds januari 2012 het blad Pensioen-up-to-Date uit, een vakblad voor DGA-pensioenspecialisten. Hij is medearchitect van Penformance: een innovatief adviesconcept voor het geven van inzicht in het inkomensrisico bij beleggingsgedreven pensioenproducten van levensverzekeraars, premiepensioeninstellingen, Algemene Pensioeninstellingen én eigen beheersvennootschappen.

Telefoon: 033 -  71 22 712    E-mail: jack.borremans@lnbb.nl     LinkedIn

drs. Kees Beishuizen

Kees Beishuizen studeerde fiscale economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Van 1991 tot augustus 1995 heeft hij bij diverse pensioenadviesbureaus praktijkervaring opgedaan. Op 1 augustus 1995 is hij gestart als zelfstandig ondernemer. Kees Beishuizen is binnen LNBB actuarissen + pensioenconsultants verantwoordelijk voor de pensioenadvisering en financiële planning voor DGA’s en zelfstandig ondernemers. Hij verzorgt opleidingen en trainingen en publiceert samen met zijn medevennoot Jack Borremans regelmatig in de pensioen- en accountancyvakpers. Samen met zijn medevennoten geeft Kees sinds januari 2012 het blad Pensioen-up-to-Date uit, een vakblad voor DGA pensioenspecialisten.

Telefoon: 033 - 71 22 712    E-mail: kees.beishuizen@lnbb.nl     LinkedIn

Roel Nass B

Roel Nass actuaris AG

Roel Nass studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is in 1994 bij een actuarieel adviesbureau in dienst getreden en gestart met de opleiding voor actuaris, die hij in 1997 succesvol heeft afgerond. Sinds 2001 is hij zelfstandig ondernemer en medevennoot van LNBB actuarissen + pensioenconsultants. Hij adviseert werkgevers, pensioenfondsen en ondernemingsraden met betrekking tot collectieve pensioenregelingen, financierings- en waarderingsvraagstukken en boekhoudregels. Roel is verantwoordelijk voor de actuariële adviespraktijk. Hij is medearchitect van Penformance: een innovatief adviesconcept voor het geven van inzicht in het inkomensrisico bij beleggingsgedreven pensioenproducten van levensverzekeraars, premiepensioeninstellingen, Algemene Pensioeninstellingen én eigen beheersvennootschappen.

Telefoon: 033 - 71 22 712     E-mail: roel.nass@lnbb.nl     LinkedIn

LNBB Actuarissen + Pensioenconsultants

Wij adviseren al ruim 25 jaar accountants, fiscalisten, advocaten, werkgevers en ondernemers over individuele en collectieve pensioen- en inkomensvraagstukken. Wij betrekken in onze adviezen alle voor het pensioen relevante fiscale, civiel- en ondernemingsrechtelijke, actuariële en verzekeringstechnische aspecten. In premiepensioenregelingen hebben wij een vooraanstaande positie verworven bij de beoordeling van de beleggingen van aanbieders, in het bijzonder ten aanzien van de effectiviteit van de life cycle. Wij kunnen de werkgever bijstaan in de informatievoorziening naar de medewerkers en naar de onderne­mings­raad of personeels­vertegen­woordiging.

Onderscheidend door onze actuariële expertise op (inter-)nationaal terrein
Wij bepalen de hoogte van de pensioenvoorziening op de balans ten behoeve van grote of internationale ondernemingen met een vestiging in Nederland. Onze actuarissen hanteren hierbij de strikte regels van IFRS en andere hiervoor gehanteerde boekhoudstandaarden. Daarnaast bieden wij de accountant support bij de Assurance-praktijk en de VIO-dossiers.

Activiteiten accentueren specialisme in een breed aandachtsveld
Pensioen speelt een belangrijke rol in het MKB. Accountants, fiscalisten, werkgevers, pensioen­fondsen, advocaten, ondernemingsraden en DGA’s doen al ruim 25 jaar een beroep op onze expertise. Denk hierbij onder meer aan harmonisatie van pensioenregelingen, audits van premienota’s, rekening-courantboekingen, waardeoverdrachten en risicomanagement. Maar ook bij gelijkwaardigheidsbeoordelingen bij (gedwongen) aansluitingen bij Bedrijfstakpensioenfondsen of dispensatieverzoeken.

Wij publiceren in vaktijdschriften voor accountants en fiscalisten over pensioenonderwerpen. Wij zijn daarnaast ook uitgever van het blad Pensioen-up-to-Date.  Al onze consultants zijn gekwalificeerd volgens de Wet Financieel Toezicht.

Directeur-grootaandeelhouder
Samen met u begeleiden we de DGA en zijn of haar partner bij de transformatie van het pensioen in eigen beheer naar een echte oudedagsvoorziening.

Beheer van de pensioenregeling
Advies over pensioen is niet eenmalig, maar het begin van een langdurige relatie met regelmatig terugkerende adviesmomenten. Dat kan passief met een signalerende rol van de werkgever of accountant, of actief in duidelijk afgebakende functie waarin we de pensioenregeling beheren en uitvoeren.

Onze aanpak
Onze relaties waarderen de proactieve inzet van onze pensioenexpertise. Wij hebben een visie op pensioenvraagstukken en dragen die ook actief uit. Naar de politiek, naar de accountancybranche, naar verzekeraars en pensioeninstellingen, naar lezers van vaktijdschriften en niet in de laatste plaats naar onze relaties.

Onze communicatie is onderscheidend, opvallend helder voor een ingewikkeld en ondoorzichtig vakgebied. Onze klanten hebben geen behoefte aan lange, ingewikkelde rapporten. Wij formuleren helder ons advies. De manier waarop wij tot conclusies komen is transparant en voor de opdrachtgever volledig toegankelijk. Wij zijn voor transparantie op alle vlakken, ook in onze tarieven.

Internationaal netwerk
LNBB actuarissen + pensioenconsultants maakt deel uit van Euracs, het oudste Europese netwerk van onafhankelijke actuariële adviesbureaus. Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor klanten met grens­overschrijdende activiteiten, maar zonder de overhead die internationaal opererende adviesbureaus vaak kenmerkt.

www.lnbb.nl

Contactgegevens

Sleutelbloemstraat 8
7322 AG APELDOORN
Telefoon: 085 - 04 38 490
secretariaat@accountanthuis.nl

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacystatement
Cookieverklaring

Sponsor

't AccountantHuis is sponsor van Natuurmonumenten