Een ondernemende coöperatieve vereniging
Van & Voor MKB Accountants

Dienstverlening voor uw eigen organisatie

Voor ’t AccountantHuis zijn begeleiding en ondersteuning bij uw eigen bedrijfsvoering belangrijke taken: deskundig advisering, vraagbaak en klankbord zijn. Juist nu in een tijd dat uw businessmodel voortdurend onder spanning staat, door nieuwe technologieën en veranderende behoeften van klanten, of door druk van concurrentie en door gewijzigde of nieuwe wet- en regelgeving. Onze begeleiding is concreet en praktisch. Een steunpunt om te klankborden over strategische beslissingen, over klantsegmenten of over waarde-proposities, over uitbreiding of aanpassing van uw activiteiten, 

over personeelszaken, over ict vraagstukken of over uw kwaliteitsbeleid en uw kwaliteitsbeheersingssysteem. In de hectiek van iedere dag moet u zich een beeld vormen van uw eigen toekomst. Dat is niet altijd eenvoudig, want de dagelijkse druk is vrij hoog en alles moet het liefst gisteren af. Als coöperatie zien wij het daarom als belangrijke taak u hierin te ondersteunen en te begeleiden op een concrete en praktische wijze. Met andere woorden: op welke punten kunnen we uw huidige businessmodel verbeteren of vernieuwen en daarmee laten groeien.

Concreet kunnen wij het volgende voor uw eigen organisatie betekenen

Organisatie en Management:

a. praktische ondersteuning bij ontwikkelen of aanpassen van uw visie en strategie;  
b. vertaalslag maken naar beleid, doelstellingen en plan van aanpak;  
c. ondersteuning bij managementzaken, conflicten, mediation

Kwaliteitsbeheersing:

a. integrale kwaliteitszorg, dossierreview, eenmalige kwaliteitstoetsing, OKB's; begeleiding toetsing, ondersteuning bij verbeterplan;
b. uitoefening functie compliance officer
c. waarneming;
d. horizontaal toezicht, inspectie loondossiers en meer

Human Resource Management:

a. verzuimproblematiek van medewerkers, arbozaken;
b. personeelsmanagement en -voorwaarden, pensioen & zorg;
c. matching en assessment, coaching, werving & selectie

Fusie en Overname:

a. bedrijfsovernames en fusies accountantskantoren;
b. waardebepaling,
c. mbo, mbi, zoekopdrachten

Marketing en Communicatie:

a. marketingplannen c.q. –concepten;
b. ontwerp en vormgeving;
c. tekstschrijven, fotografie, video, drukwerk;
d. online media, social media

Opleidingen en Trainingen:

E-learning

Aanbod

Commerciële trainingen

Uw adviseur(s)

Lonen en Salarissen:

a. verwerking salarisadministraties van uw eigen medewerkers;
b. aangiften fiscus – pensioenfondsen – arbodiensten;
c. pro-forma berekeningen, bijhouden cao’s, ziek- en herstelmeldingen, betaalbestanden

Automatisering

a. Opzetten en uitwerken van ICT-plannen
b. Opzetten van een ICT-straat voor accountants-kantoren
c. Begeleidingen bij aanschaf en implementatie van software en hardware;
d. Uitvoeren systeembeheer op locatie en opafstand;
e. Hosting
f. Beveiliging, virusscanners en spamfilters
g. Telecommunicatie
h. Backup inrichting

Contactgegevens

Sleutelbloemstraat 8
7322 AG APELDOORN
Telefoon: 085 - 04 38 490
secretariaat@accountanthuis.nl

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacystatement
Cookieverklaring

Sponsor

't AccountantHuis is sponsor van Natuurmonumenten